Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminne Przedszkole w Widzowie

Ramowy rozkład dnia

               

RAMOWY  ROZKŁAD  DNIA

7:30 - 8:30  - Schodzenie się dzieci w Sali w grupie łączonej. Zajęcia opiekuńcze, inicjowanie rozmów z dziećmi przychodzącymi.. Zabawy  swobodne – stwarzanie sytuacji zabawowych sprzyjających realizacji pomysłów dzieci.  Praca indywidualna o charakterze obserwacyjnym, wyrównawczo-stymulującym oraz z dzieckiem zdolnym. Zabawy integrujące grupę. Rozchodzenie się dzieci do sal.

8:30 – 9.00  - Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, rozwijanie nawyków higienicznych i samoobsługowych.

9:00 – 9:30  - Śniadanie– doskonalenie umiejętności samodzielnego   i kulturalnego spożywania posiłków ; pogadanki nt. zdrowego odżywiania się; pełnienie dyżurów. Realizacja założeń podstawy programowej z tego zakresu.

9:30 – 11:30  - Zajęcia kierowane oraz niekierowane -Tworzenie sytuacji edukacyjnych organizowanych przez nauczyciela w formie zabaw, ćwiczeń, gier, itp. wynikających z realizacji podstawy programowej w celu zdobywania i poszerzania wiadomości, doświadczeń; rozwijanie i doskonalenie umiejętności i sprawności oraz samorealizacji   w różnych formach aktywności ( poznawcza, słowna, plastyczna, muzyczna, ruchowa). Budowanie zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym. Udział dzieci w realizacji treści religijnych. Zabawy swobodne wg zainteresowań dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.

11:30 – 12:50  - Czynności samoobsługowe przed wyjściem ( zabiegi higieniczne,  doskonalenie czynności ubierania się). Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, wycieczki, spacery.           W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych (pogoda, zła jakość powietrza) gry            i zabawy sportowe w sali; czas na głośne czytanie dzieciom utworów literackich; zabawy swobodne  w kącikach zainteresowań.

12:15 – 12:30  - Przygotowanie do obiadu.

12.30- 13.00- Obiad  - doskonalenie umiejętności samodzielnego  i kulturalnego spożywania posiłków połączonego z nauką posługiwania się sztućcami i zastawą stołową; pogadanki nt. zdrowego odżywiania się; pełnienie dyżurów. Realizacja założeń podstawy programowej z tego zakresu.

13:00 – 14:00  - Relaksacja (słuchanie muzyki, bajek, wyciszenie). Zabawy tematyczne, konstrukcyjne, zabawy i gry stolikowe   w małych zespołach podejmowane spontanicznie przez dzieci; zajęcia rytmiczne; zajęcia stymulujące  i wyrównawcze pod kierunkiem nauczyciela, logopedy; ćwiczenia utrwalające wiadomości  z programowych zajęć edukacyjnych.

Dzieci młodsze – poobiedni odpoczynek na leżakach przy muzyce, bajkach terapeutycznych, czytanie literatury dziecięcej.

Dzieci młodsze – czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne – doskonalenie umiejętności związanych ze zdejmowaniem i zakładaniem garderoby.

14:00 – 16:00  - Zabawy w grupach łączonych. Gry i zabawy na powietrzu lub w sali – zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań z niewielkim udziałem nauczyciela; gry i zabawy stolikowe; praca w zespołach lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, wyrównawczym i z dzieckiem zdolnym; zabawy ze śpiewem; indywidualne rozmowy z dziećmi na temat wydarzeń dnia. Rozchodzenie się dzieci. 

 

 

 

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny