Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminne Przedszkole w Widzowie

Ramowy rozkład dnia

               

RAMOWY  ROZKŁAD  DNIA

7:30 - 8:30  - Schodzenie się dzieci w Sali w grupie łączonej. Zajęcia opiekuńcze, inicjowanie rozmów z dziećmi przychodzącymi.. Zabawy  swobodne – stwarzanie sytuacji zabawowych sprzyjających realizacji pomysłów dzieci.  Praca indywidualna o charakterze obserwacyjnym, wyrównawczo-stymulującym oraz z dzieckiem zdolnym. Zabawy integrujące grupę. Rozchodzenie się dzieci do sal.

8:30 – 9.00  - Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, rozwijanie nawyków higienicznych i samoobsługowych.

9:00 – 9:30  - Śniadanie– doskonalenie umiejętności samodzielnego   i kulturalnego spożywania posiłków ; pogadanki nt. zdrowego odżywiania się; pełnienie dyżurów. Realizacja założeń podstawy programowej z tego zakresu.

9:30 – 11:30  - Zajęcia kierowane oraz niekierowane -Tworzenie sytuacji edukacyjnych organizowanych przez nauczyciela w formie zabaw, ćwiczeń, gier, itp. wynikających z realizacji podstawy programowej w celu zdobywania i poszerzania wiadomości, doświadczeń; rozwijanie i doskonalenie umiejętności i sprawności oraz samorealizacji   w różnych formach aktywności ( poznawcza, słowna, plastyczna, muzyczna, ruchowa). Budowanie zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym. Udział dzieci w realizacji treści religijnych. Zabawy swobodne wg zainteresowań dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.

11:30 – 12:50  - Czynności samoobsługowe przed wyjściem ( zabiegi higieniczne,  doskonalenie czynności ubierania się). Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, wycieczki, spacery.           W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych (pogoda, zła jakość powietrza) gry            i zabawy sportowe w sali; czas na głośne czytanie dzieciom utworów literackich; zabawy swobodne  w kącikach zainteresowań.

12:15 – 12:30  - Przygotowanie do obiadu.

12.30- 13.00- Obiad  - doskonalenie umiejętności samodzielnego  i kulturalnego spożywania posiłków połączonego z nauką posługiwania się sztućcami i zastawą stołową; pogadanki nt. zdrowego odżywiania się; pełnienie dyżurów. Realizacja założeń podstawy programowej z tego zakresu.

13:00 – 14:00  - Relaksacja (słuchanie muzyki, bajek, wyciszenie). Zabawy tematyczne, konstrukcyjne, zabawy i gry stolikowe   w małych zespołach podejmowane spontanicznie przez dzieci; zajęcia rytmiczne; zajęcia stymulujące  i wyrównawcze pod kierunkiem nauczyciela, logopedy; ćwiczenia utrwalające wiadomości  z programowych zajęć edukacyjnych.

Dzieci młodsze – poobiedni odpoczynek na leżakach przy muzyce, bajkach terapeutycznych, czytanie literatury dziecięcej.

Dzieci młodsze – czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne – doskonalenie umiejętności związanych ze zdejmowaniem i zakładaniem garderoby.

14:00 – 16:00  - Zabawy w grupach łączonych. Gry i zabawy na powietrzu lub w sali – zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań z niewielkim udziałem nauczyciela; gry i zabawy stolikowe; praca w zespołach lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, wyrównawczym i z dzieckiem zdolnym; zabawy ze śpiewem; indywidualne rozmowy z dziećmi na temat wydarzeń dnia. Rozchodzenie się dzieci. 

 

 

 

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny