Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminne Przedszkole w Widzowie

O instytucji

 

Misja Przedszkola

Gminne Przedszkole w Widzowie jest placówką publiczną. W przedszkolu wspierany jest rozwój dziecka, rozpoznaje się i zaspokaja jego potrzeby edukacyjne oraz umożliwia rozwój zainteresowań i talentów. U podstaw rozwoju placówki leżą wymagania państwa wobec przedszkoli określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej .

 

Wizja Przedszkola

Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole i rozwija ich kompetencje poznawcze . Dzieci zdobywają wiedzę głównie poprzez aktywne poszukiwanie i odkrywanie otaczającej je rzeczywistości. Praktycznych umiejętności nabywają w toku działania , są także zachęcane do twórczego rozwiązywania problemów. Przedszkole respektuje zasady zrównoważonego rozwoju w aspektach: przyrodniczym, społecznym, ekonomicznym i kulturowym. Dzieci uczone są troski o własne zdrowie, zachęca się je do aktywności ruchowej . Nasza placówka należy do sieci szkół i przedszkoli promujących zdrowie.

Podejmowane są także działania na rzecz kształtowania poczucia własnej wartości dziecka. Wprowadzane są podstawowe zasady funkcjonowania w grupach społecznych poprzez ustalenie praw i obowiązków oraz naukę ich respektowania . Dzieci uczą się współdziałania w grupie , co daje im możliwość docenienia wartości wspólnego dzieła i pracy zespołowej.

Przedszkole diagnozuje gotowość szkolną dzieci i w zależności od wyników badań prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka, a także w razie potrzeby udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej

Placówka organizuje różne formy współpracy z rodziną, które cieszą się dużą popularnością. Dzieci i rodzice mają możliwość stałego kontaktu ze specjalistami – psychologiem, logopedą.

Kadra

Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która systematycznie uzupełnia i podnosi swoje kwalifikacje oraz stopnie awansu zawodowego. Nauczyciele posiadają dodatkowe umiejętności z zakresu tańca, muzyki oraz wczesnego wspomagania dzieci . Prowadzą pracę wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą. Troszczą się o prawidłowy rozwój psychofizyczny wychowanków, tworzą warunki wspierające rozwój dziecka, przygotowują do życia w rodzinie i w społeczeństwie. Wprowadzają dzieci w świat, w którym  uczą jak cieszyć się z sukcesu oraz w jaki sposób radzić sobie z trudnościami i porażkami. Stosowane metody pracy poza tradycyjnymi obejmują także zabawy badawcze i doświadczenia, metody oparte na teorii integracji sensorycznej, metody projektu, aktywizujące i te wymagające twórczego myślenia.

Wartości

Przedszkole prowadzi planowy proces wychowawczy oparty na najważniejszych wartościach – dzieci uczą się odróżniać dobro od za.Katalog wartości obejmuje także piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, szacunek, tolerancję, zdrowie, rodzinę, ojczyznę, środowisko naturalne.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny